wyhuholl (wyhuholl) wrote,
wyhuholl
wyhuholl

Неожиданно открыл для себя...

Jacek Kaczmarski - Pan KmicicПесенка настолько впечатлила, что залепил свою версию перевода...

Wilcze zęby, oczy siwe,                                       Гаже волчьего оскала –

Groźnie garść obuszkiem furczy,                         Побелевшие глазища,

Gniew w zawody z wichru zrywem,                       Гнев поспорит с ревом вихря

Dzika radość - lot jaskółczy,                               Да в руке шаблюка свищет…

Czyn - to czyn: zapadła klamka                           К делу - враз слетели створки

Puścić kura po zaściankach:                             Так вперед – пали задворки!!!

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                         Эй, кто шляхта - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze                                   Сжечь к чертям Волмонтовичи

Przodkom - kule między oczy!                            Предкам - пули промеж буркал

Krótką rozkosz dać sikorkom!                             Девок приласкать, но быстро!

Po łbie - kto się napatoczy,                                 В лоб, что по лбу, кого встретил

Kijów sto - chudopachołkom!                            Смердам - палок этак по сто             

Potem picie do obłędu,                                       После - жрать до перепою,

Studnia, śnieg, my z tobą, Jędruś!                     Мордой в снег – мы за тобою!!!

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                         Эй, кто шляхта - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze                                   Сжечь к чертям Волмонтовичи

Zdrada, krzyż, na krzyż przysięga                       Предал – на крест присягая

(Tak krucyfiks - cyrografem)                               (Так распяли - сговорившись)

I oddala się Oleńka,                                             И ищи теперь Оленьку,

Żądze się wychłoszcze batem.                            Хоть бы память кнутом высечь…

Za to swoich siec, czy obcych -                             Но своих рубить, что дальних -  

Jedna praca. Za mną, chłopcy!                           Все едино, за мной, парни!

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                          Эй, кто шляхта - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze                                    Сжечь к чертям Волмонтовичи

Wreszcie lek na duszy blizny:                              Вот бальзам для ран душевных:

Polska - suknem Radziwiłła.                               Кроят Польшу Радзивилы ,

Wróg prywatny - wróg ojczyzny,                        Личный враг – стал враг отчизны,

Niespodzianka, jakże miła.                                 Неожиданно, но мило.

Los, sumienie, panny stratę                               Рок, разлуку, боль утраты -

Wynagrodzi spór z magnatem,                           Все окупит спор с магнатом,

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                       Эй, кто шляхта - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze                                     Сжечь к чертям Волмонтовичи

Jasna Góra, czas pokuty.                                   Каяться пришел воитель -

- Trup, trup! - Kmicic strzela z łuku.                Трупы, Кмитич бьет из лука.

Klasztor płaszczem nieb zasnuty                     Плащ небес укрыл обитель -

W szwedzkich armat strasznym huku.             Не от ядер, так от звука

Jędrek się granatem bawi,                                Ендрусь бомбу ковыряет,

Ksiądz Kordecki - błogosławi.                           Ксендз – его благословляет

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                      Эй, кто шляхта - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze                                Сжечь к чертям Волмонтовичи

Jest nagroda za cierpienie                                 Окупается страданье

Kto się śmieli, ten korzysta:                             Смелым – выгода и счастье

Dawnych grzechów odpuszczenie,                  Грехов старых отпущенье,

Król Jędrkowi skronie ściska.                            Королевское объятье…

Masz Tatarów, w drogę ruszaj,                       В путь с своею татарвою,

Raduj Boga rzezią w Prusach:                           Бога радовать резнею…          

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                     Эй, кто шляхта - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze                               Сжечь к чертям Волмонтовичи

Krzyż, Ojczyzna, Bóg, prywata,                         Крест – или своя рубаха,

Warchoł w oczach zmienia skórę.                    Влез волк в песью шкуру вроде,

Wierny jest, jak topór kata                                Верен, как топор на плахе

I podobną ma naturę.                                         И такой же - по природе

Więc za słuszną sprawność ręki                       И в заслуженные руки

Będzie ręka i Oleńki,                                           Ляжет и рука Оленьки

Łaska króla, dworek, dzieci,                               Милость короля, дом, дети

Szlachcic, co przykładem świeci.                      Шляхтич, что примером светит…

Hej, kto szlachta - za Kmicicem!                       Эй, кто ЖИВЫ!!! - за Кмитичем!

Hajda na Wołmontowicze!                               Сжечь к чертям Волмонтовичи
Сдуру предварительно прочитав "Потоп" - не стыкуется...
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 8 comments